Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2010. február 22., hétfő

Bocskai Istvánra emlékeztek NyárádszeredábanA Nyárádszeredában kikiáltott fejedelmére és Magyarországnak a szerencsi országgyűlésen megválasztott királyára, Bocskai Istvánra emlékeztek háromnapos ünnepség keretében a bekecsalji kisvárosban.

Noha Dászkel László nyárádszeredai polgármester a válságra hivatkozva szerényebb ünnepségsorozat keretében köszöntötte a hazai és a szerencsi meghívottakat, a helyiek ezúttal is kitettek magukért: a változatos kulturális rendezvényektől a történelmi és mezőgazdasági tudományos előadásokig, a könyvbemutatóktól és sportrendezvényektől a farsangi szórakoztató műsorokig gazdag programmal rukkoltak elő.

A tegnap este, a helyi dalárda vidám műsorával véget ért rendezvénysorozat mindvégig Bocskai intelmének jegyében zajlott. Az 1605-ben megválasztott első protestáns fejedelem mind erdélyi, mind magyarországi híveit az egymás közti egyezségre, atyafiúi szeretetre intette.

„Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő véreknek, tagjoknak” – áll Bocskai István végrendeletében, aki a független Erdély fenntartását kötötte utódai lelkére. A részlet felolvasása nyilvános kézfogásra ösztönözte Dászkel László polgármestert és az anyaországi testvértelepülés, Szerencs önkormányzati képviselőjét, Bíró Istvánt.

Bocskai István fejedelemről Akire nem volt méltó a világ címmel Imreh Jenő nyárádszeredai vallástanár tartott vetítéssel egybekötött kiselőadást. A politikai pályafutásának első felében vitatott döntéseket is hozó Bocskai végső üzenetét értelmezve, Imreh Jenő kettőt emelt ki: a teljes nemzeti rehabilitáció, valamint a vallásszabadság és nemzeti függetlenség létfontosságát. „Egy adott pillanatban Bocskai tekintélye odaveszett, de kálvinista hite megmaradt. Önvizsgálatot tartott, majd megtisztulva, valósággal újjászületett. A Basta rémuralom után éppen egy ilyen államférfira volt szükség. Bocskaira nem volt méltó a világ, de szüksége volt rá mind a világnak, mind Erdélynek” – hangsúlyozta az előadó.

Az ünnepélysorozat egyik fénypontja a Kádár Gyöngyi által rendezett Bocskai és a székelyek történelmi verses-dalos-táncos összeállítás volt, melyet a helyi dalkör, diákság, táncegyüttes és Váradi Imre előadóművész szervezett.

Nincsenek megjegyzések: