Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2012. január 20., péntek

Magyarország örökké szabad - Hungaria semper libera. Una et eadem libertas
Az alapvető szabadság- és önrendelkezési jogok Magyarországon több száz éve az alkotmány tagadhatatlan részei. Ezeknek a jogoknak a megsértése a történelem folyamán újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett, amelyek hosszú távon mindig impulzust adtak egész Európának.

Utoljára 1956-ban a kommunista diktatúrának és a Pax Sovieticának rántottuk le az álarcát, és ezzel megindítottuk ennek összeomlását. 1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk a vasfüggönyt egy akkor számunkra sokat ígérő szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. A megígért „új európai ház”-ban eddig csak a pincében kaptunk helyet, szabadság helyett diktatórikus kényszert, biztonság helyett aggasztó kétséget, jog helyett hazugságokon alapuló igazságtalanságot. Európai értékek ürügyén megaláznak, megsértenek, kirekesztenek bennünket, és megkérdőjelezik a demokratikus jogainkat. Ismét védekeznünk kell. Le kell rántani az új, láthatatlan diktatúrának és a Pax Americanának az álarcát, ameddig még nem késő. Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehezebb, mint a páncélosok elleni volt. A fegyverünk csak a szó, a jog és az európai értékek. Ami azért nehéz, mert nem mi, hanem az Európai Unió szenved demokráciadeficitben. Ki vagyunk téve minden önkénynek, mert az Európai Unió a mai napig nem tett eleget a kötelezettségének, és még mindig nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, hogy ne lehessen felelősségre vonni az uniós szervezeteket az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Nem mi távolodtunk el az európai értékektől, hanem a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a demokráciát, hanem az európai uniós szervezetnek hiányzik a demokratikus legitimációja. Európa gazdasági, politikai válságban és erkölcsi romlásban van. Nem így képzeltük el az új Európát!

Egy új Európát kell felépítenünk. Egy olyan Európát, amely nem centralisztikusan, hanem policentrikusan van felépítve. Egy olyan Európát, amely visszatér a keresztény gyökereihez és értékeihez, egy olyan Európát, amelyben a szuverén nem a pénzoligarchia, hanem a nép és a nemzet. Egy olyan Európát, amelyben tiszteletben tartják a népek demokratikus akaratát. Egy olyan Európát, amelyben minden nép az alapvető szabadságjogokkal, elsősorban az önrendelkezési joggal élhet, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Egyezségokmánya az 1. cikkben így definiál: „A népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

Csak az önrendelkezés és állami szuverenitás alapján lehet Európát szabadságban és igazi békében megalapozni. Nem szabad engedni a zsarolásnak és kényszernek! Nem szabad félni, vállalni kell a kihívást! Soha nem szabad feladni az önrendelkezést, önelhatárolódást és önbecsülést! Tudjuk, hogy az európai polgárok többsége ugyanazt akarja, tudjuk, hogy az európai közvélemény nem azonos a média által kinyilvánított hamis véleménnyel.

Felszólítunk minden magyart és európait, utasítsa vissza a bennünket ért hazugságokat és félrevezetéseket, bátran vállalja az igazság kimondását és követelését és segítse egy új, szabadabb, békésebb, boldogabb Európa felépítését, a népek önrendelkezése és az államok szuverenitása alapján.

Isten, áldd meg a magyart!

Eva Maria Barki bécsi nemzetközi jogász

Nincsenek megjegyzések: