Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2012. május 25., péntek

Buzánszky Jenő vezeti a Csíksomlyó expressztAz Aranycsapat legendás futballistája, a Dorogon élő, nyolcvanhét éves Buzánszky Jenő vezeti az idén az ezerötszáz fős csapatot Csíksomlyóra. A legendás labdarúgók arcmásával díszített, vadonatúj MÁV Taurus mozdony viszi a zarándokokat a pünkösdi búcsúra.

– Köszönöm a Jóistennek, hogy abban a korban voltam fiatal és abban az együttesben játszhattam – kezdi Jenő bácsi. – Mi nemcsak fizikailag voltunk jobbak az akkori ellenfeleinknél, de hitben is. A legtöbben, így én is vallásosan nevelkedtünk. Erősen hittük a magyarságunkban, mi ezzel szolgáltuk a hazánkat. A pályán elfelejtettük a háborút, a sérelmeket, a kommunizmust, a honfitársainknak akartunk erőt adni, mert nehéz idők voltak azok…A csíksomlyói búcsú a világ magyarjainak legnagyobb találkozója, a zarándokok száma tavaly is meghaladta a négyszázezret. Több száz keresztalja érkezik, a legnagyobbat, az ezerötszáz főst a Csíksomlyó expressz és a Székely gyors utasai adják. A búcsút Orbán Balázs leírása szerint már az 1800-as években is harminc ezren látogatták, Ceaucescu bukása után pedig az erdélyi és az anyaországi magyarok százezreinek ökunemikus istentiszteletévé vált. A búcsút először IV. Jenő pápa engedélyezte 1444-ben. A legendák szerint a gyergyóalfalusi István pap vezetésével 1567. Pünkösd szombatján itt verték meg János Zsigmond erőszakkal unitárius hitre térítő seregeit a csíki katolikus székelyek.

Buzánszky Jenő dombóvári vasutas családból származik, a második világháború után két évig vasúti tisztként is szolgált. Erdély a legnagyobb hívószó számára: édesapjával, aki vasutasként dolgozott, 1940 őszén, a visszatérés után együtt vonatoztak át a kincses Kolozsvárra és az ezeréves határhoz.– Azt a reménykedést sohasem felejtem el. Ezt adja nekünk a Csíksomlyó expressz és a Székely gyors, a két zarándokvonat – felelt arra, hogy miért vállalta a keresztalja vezetését. – Tavaly Liszt, előtte Széchenyi képével díszítve robogott a szerelvény a pünkösdi búcsúra, most minket választottak. Engem Pécsi L. Dániel, a neves jelképkészítő, jó barátom kért föl erre a tisztségre. Szívesen vállaltam, hiszen hithű katolikus vagyok. Voltam már többször a pünkösdi búcsúban, én is sírva daloltam a Magyarországról, édes hazánkról-t, aztán a Székely himnuszt és a Mária-énekeket is. A vonatnak „Egyek vagyunk” a jelszava, ezt jobban ki nem találhatta volna senki, én is ebben hiszek.Mező Tibor főszervező, a Kárpáteurópa utazási iroda ügyvezetője, elmondta: újdonság, hogy az idén az egyik zarándokvonat Szombathelyről indul, majd Sopronban, Csornán, Kapuvárott, Győrött, Komáromban, Tatabányán megállva, a fél Dunántúlon áthaladva érkezik meg Budapestre. Innen a kultikus NOHAB mozdony vontatotta Székely gyorssal együtt – Szolnokon, Békéscsabán, Püspökladányban utasokat felvéve – mennek tovább Erdély felé. A két vonaton – amelyről minden tudnivaló megtalálható az utazási iroda honlapján – lesz táncház, címerkiállítás, könyvbemutató, s Csíkszentsimonban Buzánszky Jenővel ankét is. Másnap, azaz a búcsú vasárnapján a vonat a töerténelmi határra, Gyimesbükkbe megy, az utasok – így Buzánszky Jenő bácsi is, aki iránt máris óriási az érdeklődés Erdélyben – jó szokás szerint székely családoknál Alcsíkban, Tusnádfürdőn, Újtusnádon, Csíkszentsimonon, Csíkszentimrén és Csíkszentkirályon színmagyar falvakban laknak majd. A két vonatot a Keleti pályaudvaron az induláskor Tőkés László református és Kiss-Rigó László katolikus püspök áldotta meg és indította el a búcsúra.

Nincsenek megjegyzések: