Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2009. május 22., péntek

Orbán Viktor és Tőkés László közös kampányülésen


A magyaroknak együtt kell megmutatniuk, hogy a magyar nemzet, Magyarország ismét erős lesz, Európának számolnia kell velünk - ezekkel a szavakkal buzdította szavazásra a Sepsiszentgyörgyön összegyűlteket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán este Tőkés László kampányülésén.

Az egykori és remélhetően eljövendő magyar miniszterelnököt, a kíséretében lévő Németh Zsoltot és Szijjártó Pétert, valamint a Magyar Összefogás EMNT-s, illetve RMDSZ-es jelöltjeit hatalmas taps köszöntötte a színház előtti téren.
Lezárult a megosztottság és viszály korszaka, a magyarság feladata újra megtanulni együtt élni, együttműködni, közösen tudjuk megakadályozni a magyar intézményvezetők leváltását, az asszimilációt, a magyar városok militarizálását - emelte ki üdvözlőbeszédében a házigazda Antal Árpád polgármester. Büszke arra, hogy az összefogás Sepsiszentgyörgyről indult el, és semmilyen baj nem érhet bennünket, amíg együtt vagyunk - mondotta.
Szilágyi Zsolt, aki a Magyar Összefogás lista negyedik helyén, az EMNT jelöltjeként szerepel, amellett érvelt, hogy a mostani közös választási szereplés új kezdetet jelenthet az erdélyi magyar politizálásban, egy olyan időszakot, amelyben helye van a versenynek és összefogásnak egyaránt. Az érzéketlen Európát is érzékennyé tehetjük, ha össze tudunk fogni, és kellő számú szavazatot gyűjtünk. Az erdélyi magyarság gondjaira a székelyföldi területi autonómia, a különböző autonómiaformák jelentenek megoldást, sokkal keményebben, következetesebben kell fellépnünk ezek megvalósításáért - mondotta.
Tőkés László, az EMNT elnöke, EP-képviselő beszédében az elmúlt évszázad erdélyi magyar összefogáskísérleteit idézte fel. ,,Most újból összefogásra hívjuk az erdélyi magyarokat, ez lehet a rendszerváltás megjelenítője" - mondotta. A Kárpát-medencei magyarságnak az 1989-es temesvárihoz hasonló összefogásra van szüksége, akkor a kommunizmusellenesség egyesítette a különböző nemzetiségeket, a más-más vallási felekezetekhez tartozókat, most a közös magyar érdeknek kell összetartó erővé válnia. Ahhoz, hogy a magyar ügy európai üggyé váljék, erős Magyarországra, erős határon túli magyarságra van szükség, ,,egy a nemzet, minden magyar felelős minden magyarért" - hangsúlyozta Tőkés László. Az összefogásban jelentős szerepe van Székelyföldnek, amely belső anyaországként a mozdony szerepét tölti be, és mindennek az autonómiáért kell történnie. ,,Az autonómia melletti kiállás többszereplős küzdelem. Számítani kell az EMNT-re, SZNT-re, RMDSZ-re és MPP-re egyaránt. Nem gyengíteni kell egymás erejét, hanem kiegészíteni, össze kell hangolni a harcot, hogy ne keresztezzük egymást" - fejtette ki Tőkés László. Romániában Traian Băsescu államelnök kezdeményezésére elkezdődött a közigazgatási reform előkészítése, be kell kapcsolódnunk ebbe a munkába, hogy a magyarság számára kedvező fejlesztési régiókat alakítsanak ki - figyelmeztetett, de arra is rámutatott, Székelyföld nem feledkezhet meg a más régiókban élő magyarokról. Megoldást kell találni a háromszintű autonómia elfogadtatására, és ha már elszalasztottuk a NATO- és EU-csatlakozás kedvező feltételeit, most az EU-ban összefogással kell érvényesíteni a tizenötmilliós Kárpát-medencei magyar nemzet érdekeit. Szükség van egy laza, de erőteljes önrendelkezési struktúra kiépítésére, amely egy erős Magyarországgal egyesíti a nemzetet, véghezviszi a magyar-magyar integrációt - hangsúlyozta a Magyar Összefogás listavezetője.
Orbán Viktor felszólalása elején ,,egy tartozását" törlesztette: megköszönte a sepsiszentgyörgyieknek, hogy 2007-ben hallgattak tanácsára, és sikerre vitték, ami lehetetlennek látszott, mandátumhoz juttatták a függetlenként induló Tőkés Lászlót, akinek méltatta EP-képviselői munkáját. A gazdasági válság hatalmas változásokat hoz a világban, mély, jelentős átalakulások várhatóak, megerősödik az államok nemzeti karaktere és a gazdaság feletti állami ellenőrzés, nagy kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyarság megérti-e ezt - fejtette ki a szónok. Június 7-én, a trianoni országvesztés évfordulója után három nappal olyasmi történik, amire 89 éve nem volt példa: ugyanazon a napon szavaz a felvidéki, az erdélyi és a magyarországi magyar arról, kit küldjön képviselőnek ugyanabba a parlamentbe. Minél több magyart sikerül bejuttatni az EP-be, annál nagyobb lesz a súlya, befolyása a magyarságnak - hangsúlyozta. Két évvel ezelőtt a verseny mellett érvelt, most az összefogásért, ,,mindennek megvan az ideje" - mondotta. Most összefogásra van szükség, közösen kell képviselni a magyar ügyet az EP-ben. Orbán Viktor szót emelt az autonómiáért: nincs súlyosabb érv emellett, mint az, ami most az intézményvezetők leváltásával történik Székelyföldön. Kijelentette: nem az a fontos, hogy mindig kormányon legyen a magyarság képviselete, az autonómia az egyetlen garancia, hogy magunk intézhessük saját dolgainkat, tehát elsősorban erre a fontos magyar ügyre kell koncentrálni, az autonómia megvalósítását kell a következő esztendők fő célkitűzéseként állítani. Mindehhez azonban erős Magyarországra van szükség, ez a változás célja, és minden Kárpát-medencei magyarnak érdeke, hogy az anyaország sikeres, befolyásos, nemzetközileg elismert országgá váljék. ,,A magyaroknak együtt, közösen kell megmutatniuk Európának, hogy ismét erősek tudnak lenni, a világon egy-egy közösség súlyát aszerint mérik, milyen arányban megy el választani" - érvelt Orbán Viktor.
A kampánytalálkozó gyertyagyújtással, a székely és a magyar himnusz eléneklésével zárult. Tőkés László és Orbán Viktor tegnap reggel Illyefalván az egyházak képviselőivel találkozott, majd továbbutaztak Kolozsvárra és Szatmárnémetibe.

Nincsenek megjegyzések: