Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2009. május 23., szombat

Tüntetés Csikszeredában

Valós helyi autonómiát! Elegünk van az etnikai diszkriminációból! Most vagy soha! Mi, székelyek itt születtünk, Székelyföldet nem ajándékba kaptuk, legyen vége az etnikai tisztogatásnak! - ilyen és hasonló táblákkal, székely és magyar zászlókkal tüntettek - a szervezők becslése szerint legalább 15 000-17 000-en - a székelyföldi székek képviselői tegnap délután CsíkszeredábanAz intézményvezetők leváltása miatt összehívott tiltakozó nagygyűlés autonómia melletti kiállássá változott, a szónokok mindenike amellett érvelt: csak az önrendelkezés biztosíthatja a székelyföldi magyarság megmaradását, ez az egyetlen út, hogy magunk dönthessünk saját dolgainkról.


Nem jó irányba mennek a dolgok, nincs rendben, hogy olyanok kerülnek az intézmények élére, akik nem tudnak magyarul, hogy évről évre fogynak a magyar osztályok - sorolta Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere. Összefogásra van szükség, és van kiút: ez az autonómia - hangsúlyozta. Markó Béla, az RMDSZ elnöke arról szólt, hogy történelmünk során sokszor akartak idegen helytartókat ideküldeni, sokszor akartak mások dönteni helyettünk, de soha nem jártak sikerrel. 90 éve nem sikerült mindez a román politikának, rá kellett volna jönniük, a székely nép szabadságszeretete ezt nem hagyja.


,,Mi elfogadjuk, hogy mások is otthon legyenek, de hagyják a székely népet, az erdélyi magyarságot, hogy élje a maga életét, beszélje a maga nyelvét, döntsön a maga sorsáról. Ez az autonómia!" - hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. Tőkés László üzenete elsősorban a távolmaradó magyaroknak, de még inkább a románságnak, Európának szólt - meg kell nyerni őket az autonómia számára - mondotta. A Magyar Összefogás Listájának négy vezető politikusa levélben tiltakozott a magyar intézményvezetők leváltása miatt, és ezt elküldték Leonard Orban uniós biztosnak. ,,Kérjük román testvéreinket, ne tévesszék össze az európai integrációt az asszimilációval, a homogenizációval." Szükség van az összefogásra, szükség van az EP-képviseletre azért, hogy, védelmét kérhessük, hogy elérjük, a magyar ügy európai üggyé váljék - mondotta. ,,Az ellenállás békés, jogi és politikai úton kivívható szelleme vezéreljen bennünket, hasson át minket. És ne engedjünk a 48-ból, ne engedjünk a 89-ből. A székelység szabadságharca az autonómia szabadságharca. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!" - zárta szónoklatát Tőkés László. Hatalmas sikert aratott a Romániai Magyar Pedagó­gusok Szövetsége székelyföldi alelnöke, Pál Ferenc nyers szókimondása. A szakmai analfabétákból, karrieristákból álló kormány másodrendű állampolgárrá akar lefokozni bennünket - mondotta. ,,Komoly garanciát kell kérnünk, hogy népünk megmaradjon, ez az autonómia" - hangsúlyozta.


A bő másfél órás rendezvényen versek, dalok hangzottak el, lelkészek, politikusok szóltak az egybegyűlt tömeghez, amely tapssal, fújjogással, bekiabálásokkal fejezte ki véleményét. A nagygyűlés végén felolvasták és közfelkiáltással elfogadták a kiáltványt, amelyben követelték az autonómiát, a magyar nyelv hivatalossá tételét, korlátozások nélküli magyar oktatást, az intézményvezetők eltávolítását lehetővé tevő 37-es kormányrendelet eltörlését, a leváltott vezetők visszahelyezését, az etnikai arányok biztosítását a központi és helyi intézményekben. Leszö­gezik, Bukarestben és Brüszszelben egyaránt követelni fogják a kisebbségi jogok érvényesítését. ,,Felelősséget vállalunk egymásért, és visszautasítjuk a magyar identitástudatunk ellen irányuló törekvéseket" - zárul a kiáltvány. A csíkszeredai tüntetés imával és a himnuszok eléneklésével ért véget.

Nincsenek megjegyzések: