Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2011. július 16., szombat

Habsburg Ottó (1912-2011) gyászünnepe


2011. július 4-én elhunyt egy nagy européer: Lotaringiai-Habsburg Ottót, az utolsó osztrák császári pár, Károly és Zita fiát, a bajorországi Pöckingben található házában érte a halál. 98 évet élt. Lotaringiai-Habsburg Ottót 2010 februárjában elhunyt hitvesével, Reginával együtt 2011. július 16-án a bécsi császári kriptában helyezik örök nyugalomra.Július 17-én vasárnap Budapesten a Szent István-bazilikában szintén gyászmisét tartanak, mielőtt a szívet tartalmazó urnát elhelyezik a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. Habsburg Ottó kérése volt, hogy szívurnája Pannonhalmán legyen, ahol bencés diákként tanult és érettségizett magyar nyelven.

Lotaringiai-Habsburg Ottót és hitvesét, Reginát (született szász-meiningeni hercegnőt) az egykori császári ház utolsó tagjaiként helyezik örök nyugalomra a családi sírboltban Ottó anyja, Zita császárnő mellé. Csütörtökön és pénteken (2011. július 14-én és 15-én) a két elhunytat a kapucinus templomban ravatalozzák fel. Habsburg Ottóért 2011. július 16-án, szombaton 15 órakor a Szent István székesegyházban celebrálnak gyászmisét. Ezt követően a gyászmenet a Grabenen és a Kohlmarkton át, a Hofburg és a Ringstraße vonalán vonul a császári kriptáig (kapucinus sírbolt), amely a Neue Markton található.

Habsburg Ottó 1912. november 20-án született az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax mellett található Wartholz villában. Svájcba, Madeirára és Spanyolországba történő emigrálását, majd az Egyesült Államok-beli és franciaországi kitérőt követően Lotaringiai-Habsburg Ottó 1954 óta Bajorországban élt. Az 1930-as években kiállt az ellen, hogy a hitleri Németországhoz csatolják Ausztriát. 1957-től 1972-ig a Nemzetközi Páneurópai Unió elnökhelyettese, majd ezt követően 2004-ig elnöke volt. Ez a szövetség a politikailag és gazdaságilag egyesült, demokratikus Európa mellett szállt síkra. 1979-től 1999-ig a bajorországi CSU tagjaként az Európai Parlament képviselője volt. Tiszteletet érdemlő elsősorban Habsburg-Lotaringiai Ottó következetes harca a nemzetiszocializmus és a kommunizmus ellen.

Habsburg-Lotaringiai Ottó viszonya a Második Köztársasághoz nem volt konfliktusmentes. Hosszú tárgyalásokat követően csak 1966-ban térhetett vissza ismét Ausztriába, miután lemondott a Habsburg-Lotaringiai házhoz tartozásáról és az ezzel járó trónkövetelői igényeiről. 1972-ben végül történelmi kézfogásra került sor Habsburg-Lotaringiai Ottó és az akkori szövetségi kancellár, Bruno Kreisky között, amely végérvényesen feszültségmentessé tette az Osztrák Köztársaság és a Habsburg-Lotaringiai család viszonyát.

A 2011. július 16-i temetésre az osztrák főnemesség számos képviselőjét, magas egyházi személyiségeket, valamint az osztrák, európai és nemzetközi politikai élet számos vezető képviselőjét várják. Lotaringiai-Habsburg Ottó hét gyermeket hagy hátra. A család vezetője az 1961-ben született fiú, Károly, aki a művészetpártoló Francesca Habsburg hitvese.

Felravatalozás a Kapuzinerkirche-ben: 2011.07.14 - 15. Gyászmise a Szent István székesegyházban, és temetés a császári kriptában: 2011. 7. 16-án (15 órától)

Nincsenek megjegyzések: