Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2009. szeptember 17., csütörtök

Felszentelték Székelyföld második legnagyobb templomátAz elmúlt hónap végén, ragyogó napsütésben gyűlt össze újból Csíkszereda székely népe. Tíz percig tartó harangzúgás szólította a Szent Ágoston nevét viselő templom felszentelésére a híveket.Székely ruhás fiatalok sorfala között, nagyszámú papság kíséretében vonultak az erdélyi egyházmegye főpásztorai a templom bejáratához, hogy ajtaját megnyitván, átadják rendeltetésének. Az esemény rangjához méltóan az ünnepi szentmisét Nm. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek, valamint Nm. és Ft. Tamás József püspök celebrálta.

A Székelyföld, nagyságrendben második templomának alapkövét 1990 őszén rakták le, de az építkezés csak 1995-ben kezdődött el, miután dr. Jakubinyi György érsek létrehozta a Szent Ágoston-plébániát, és kinevezte annak első plébánosát Pénzes József címzetes esperes személyében. A helyzet szülte ezt a megoldást, ugyanis az iparosítás következtében a valamikor hat-hétezres város lakossága több mint negyvenezresre növekedett. Ennek következtében a két-háromszáz személyt befogadó régi templom szűknek bizonyult. Az ebből fakadó gondok orvoslásával dr. Jakab Antal püspök, és Bálint Lajos érsek is megpróbálkozott, de a város pasztorációs szempontból fontos megosztásának feladata végül dr. Jakubinyi György érsekre hárult. A frissen létrehozott egyházközség híveinek száma meghaladja a tízezret. Plébánosa első perctől szívügyének tekintette a templomépítést. Az ő hite, önfeláldozó munkája és áldásos tevékenysége nélkül aligha valósulhatott volna meg a nagy mű. Ez a jó ízléssel és hozzáértéssel megtervezett, szemet gyönyörködtető, 3720 négyzetméter hasznos területű épületegyüttes, mely nem csak a templomnak, hanem kápolnának, ravatalozónak, könyvtárnak, titkárságnak, tanácskozónak és különböző rendezvények megtartására alkalmas termeknek is helyet biztosít. Falai közt továbbá szolgálati lakások, ifjúsági ház és irodák találhatók. A több mint három és fél millió euróba kerülő beruházás szellemi értéke felbecsülhetetlen. Hiszen felépítésével a Székelyföld egy újabb hitbéli, lelki és kulturális központtal lett gazdagabb. Két, egyenként 43 méter magas, fémszerkezetes tornyából négy harang szólítja igehirdetésre a híveket, akik galambdúcos székely kapun léphetnek be a plébánia területére. Az épületeket körülölelő kertben a számtalan virágágyás és a több mint ezerkétszáz facsemete között elhelyezett padokon megpihenhet a test és felfrissülhet a lélek. Innen tekintélyt sugalló lépcsősoron juthatnak fel a templom főbejáratához. Küszöbét átlépve tizennyolc méter magas, ezerkétszáz személy befogadására alkalmas belső térben találják magukat. Ennek a tekintetet égre emelő, a székely építkezés jellegzetes stílusjegyeit a modernnel ötvöző tartószerkezet Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező szakértelmét dicséri. Az oltár mögött álló, a rajta csüngő lepel révén Krisztus szenvedéseire utaló kereszt egyedi, de nem az egyetlen műalkotás, melyben e megszentelt helyen gyönyörködhetünk. Az áhítattal tovább araszoló tekintet kissé hátrább két szobron akad meg. A Szent Ágostont és édesanyját, Szent Mónikát ábrázoló, két és fél méter magas, rézlemezekből formált alkotások Xantus Géza képzőművész műhelyéből kerültek ki. Ugyancsak neki köszönhető a templombelső rézdomborítású stációinak megformálása is. Minden feltétel adott tehát, hogy az új létesítmény a hitnek olyan végvára legyen, melynek szellemi kisugárzása messzire hat. Ehhez már csak az kell, hogy élettel teljenek meg a gondosan, szépérzékkel megtervezett s kivitelezett terek, termek és helyiségek. Ezt sugallták az oltár mellett felsorakozott székely ruhás gyermekek örömtől kipirult arcai is. És ennek a meggyőződésének ad hangot Ft. Pénzes József esperes, akire mi, háromszékiek is büszkék lehetünk, ugyanis bölcsőjét Bereckben ringatták.

Méltón lehetünk büszkék rá, hiszen ő volt az, aki összefogta, csóvába kötötte és egybefogta az igényt. Ő volt az, aki megálmodta és kivitelezte a formát, melyben ez testet öltött. Ő volt az, aki előteremtette, összekaparta és összekoldulta a megvalósításhoz szükséges anyagiakat. Tizenhat évig végzett kitartó munkájáért megérdemelten részesült tehát Erdély érsekének és a nemzet miniszterelnökének névre szóló dicséretében. Természetesen, a megvalósításhoz a hívek áldozatvállalása mellett a hazai és külföldi magánszemélyek, egyesületek, intézmények és hivatalok adakozó kedvére is szükség volt. A mű éppen azáltal válik még értékesebbé, hogy megvalósítása közösségi összefogás eredménye. És annak a közösségnek, mely egy ilyen szent cél érdekében képes összefogni, nem csak múltja, hanem jövője is van. Hiszen a templom Isten otthona. Megtisztul benne a lélek. Szárba szökken a remény. Feldereng egy értelmes élet hajnala. A templom szellemi bástyánk. Fokáról kitágul a látóhatár. Szabadon szárnyal a tekintet. Megpillantjuk a helyes irányt. A templom a mi menedékünk. Falai közt megnyugszik a tudat. Hatalmát veszti a gonosz. Óv az elhangzó ima. A templomban felénk áramlik a Szentlélek ereje. Megérint az isteni jóság. Ránk terül a jézusi szeretet. Aki templomot épít nekünk, az jövőt teremt számunkra, mert közösséget kovácsol belőlünk. Hitet ültet a lelkünkbe. Hajlékot emel Istennek. Olyan hajlékot, melyben hangos magyar szóval dicsérhetjük az Urat.

Nincsenek megjegyzések: