Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2009. szeptember 14., hétfő

Románia – reménytelen eset

Szinte csodálatosnak lehet nevezni a lengyel jelenséget: az Európát alaposan megrázó gazdasági válság közepette az ottani gazdaság növekedett az első félévben. Nem sokkal, körülbelül egy százalékkal, de nőtt akkor, amikor a nagyon erős gazdaságok is megroppantak.

Éppen ezért az egy százalék nagyon értékes (sajnos Magyarország például akkor is egy százalékkal növekedett, amikor összes szomszédja legalább hat százalékkal). Nem beszélve arról, hogy a térség többi, addig nagyon gyors ütemben növekedő gazdaságai hirtelen ugyanolyan mértékben visszaestek. Az ilyen arányú csökkenés nemcsak a válsággal magyarázható, hanem a gazdaság – például a hazai esetében – rossz szerkezeti felépítésével. A gazdasági válság előtti növekedés nem volt természetes, nem egyensúlyra alapult. Ezzel szemben a lengyel gazdaságnak sikerült kialakítani egy olyan egyensúlyt, ami megvédte a világon végigsöprő krízistől. Lengyelországnak olyan vezetői voltak, akik az elejétől fogva komolyan vették a piacgazdaságot. Amikor Románia félig-meddig alkalmazta a kapitalizmus szabályait, Lengyelországban rövid távon fájdalmas, de középtávon már jövedelmező reformokat hajtottak végre. Lengyelország elkapta a nyugati befektetések első hullámát is, a kilencvenes évek elején, amikor nemcsak barátságosabbak voltak, mint a 2000 utániak, hanem a reálgazdaságra irányultak. Így ott sikerült a kommunista ipar helyébe felállítani egy működőképes, modern ipart. Fontos jellemvonása a lengyel gazdaságnak az is, hogy a fogyasztók inkább a hazai árut vásárolják, míg Romániában ez éppen fordítva van. Ugyanakkor éppen ez a lengyel hazafiasság megakadályozta azt is, hogy minden különösebb alap nélkül eladják a fontos pénzügyi és egyéb intézményeket, vállalatokat.
Amikor tehát beköszöntött a válság, Lengyelországnak nem volt óriási külkereskedelmi deficitje, így nem is volt nagyon kitéve a külföldi finanszírozásnak, és nem függött túlzottan a nyugati, szűkülő piacoktól, mivel a belföldi fogyasztás jelentős mértékben lekötötte a belföldi termelést. És éppen ezért Lengyelország az egyedüli, amely kihasználta a mostani gazdasági válság adta lehetőséget: sokkal közelebb került a nyugati szinthez, mint azt remélte volna. Amíg ott visszaesett a gazdaság, addig náluk nőtt. Ezt nem tudta elérni sem Románia (nekünk elég kevés esélyünk volt rá), sem Magyarország (egy bizonyos időszakban úgy nézett ki, képesek megcsinálni, de a szocialista kormányzás...).
Kelet-Európa két tipikus tévedésbe esett: fogyasztott, belső termelés nélkül. Románia és a balti országok egy adott ponton csak a nyugati termékek piacaként jöttek számításba. A másik hiba: sokat termelt belső felvásárlási piac nélkül (Csehország és bizonyos fokig Magyarország). Ezekben az országokban a válság két úton tört be. Az első esetben a fogyasztás finanszírozási forrásainak elapadásával, a másodikban a kereskedelmi csatornán (nem volt ahová eladják az áruikat).
A legnagyobb baj Románia esetében nem az, hogy most elérte a válság – valahogy kilábalunk belőle –, hanem az, hogy már nem tudja követni a lengyel példát, hiszen minden gazdasági bástyáját eladta. Így a nyugati pénztől való függőséget éppen a fogyasztás mérséklésével lehetne csökkenteni. A belső ipar fejlesztése pedig szintén a külső forrásoktól függ. És a helyzet nagyjából hasonló az óriási állami adósságokkal küszködő Magyarországon is. Ha ott még van is remény, hogy egy másik politikai erő képes kivezetni az országot abból a helyzetből, amibe az utóbbi hét évben került, attól tartok, Romániában nincs olyan kormányesélyes politikai erő, amely ezt meg tudná tenni.

Nincsenek megjegyzések: