Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló honlap indult; a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ címen elérhető oldalon az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabályokat gyűjtötték össze.

2009. július 7., kedd

Gábor Áron emlékezete (Az ágyúöntő őrnagy halálának 160. évfordulója)A berecki Gábor Áron Kulturális Alapítvány kuratóriuma az ágyúöntő őrnagy halálának 160. évfordulója alkalmából vasárnap ünnepi megemlékezést szervezett. A rendezvény a Szent Miklós-templomban ünnepi szentmisével kezdődött, melyen dr. Koszó Péter, Hódmezővásárhely alpolgármestere Bereck legnagyobb fiának életútjáról szólt a zsúfolásig telt istenházában.


Ezt követően a tömeg a főtéren álló Gábor Áron-szoborhoz vonult, ahol gidófalvi és gelencei hagyományőrzők álltak díszőrséget. A Kelemen Antal karnagy által vezényelt harmincéves rétyi fúvószenekar akkordjaira elsőként Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és Dimény Zoltán polgármester koszorúzott, helybeli és határon túli küldöttségek helyezték el a kegyelet koszorúit a szobor talapzatán, majd Máthé Ferenc szentszéki tanácsos, római katolikus plébános és Raff Róbert református szórványlelkész mondott egyházi áldást. A székely himnusz eléneklése után a több száz fős tömeg a rétyi fúvósokkal az élen a Gábor Áron-emlékház és ifjúsági fogadó udvarára vonult, ahol a megemlékezés második része a Szózat előadásával folytatódott. Elsőként vitéz Khell Ödön, az alapítvány elnöke köszöntötte a határon innen és túlról érkezett vendégeket, meghívottakat, többek között Füzes Oszkár nagykövetet, a hódmezővásárhelyi és tótkomlósi küldöttségeket, a Johannita Lovagrend tagjait, a Budapestről és Györgyből érkezett magánszemélyeket. Az elnök azt is elmondta, hogy a felavatásra kerülő három kopjafával azok előtt tisztelegnek, akik valamilyen formában hozzájárultak Gábor Áron alakjának népszerűsítéséhez, köztudatba juttatásához.

Füzes Oszkár nagykövet így szólt az egybegyűltekhez: Amit a székelyek adtak a magyar nemzetnek, az felsorolhatatlan, végeláthatatlan, legyőzhetetlen és halhatatlan, s habár ezek nagy szavaknak hangzanak, de a székelység történetében ez maga a valóság. S ennek a valóságnak egyik bizonyítéka az az életút és az a hősi halál, melyet Gábor Áron felmutatott. Felmutatta, hogy a nemzet a legreménytelenebbnek látszó helyzetben is tudott hitet menteni magának, másoknak, képes volt ellenállni a sokkal nagyobb túlerőnek, és képes volt a vereséget is túlélni. A székelyeket a tisztelet és szeretet veszi körül a nem székelymagyarok részéről. Gyarapodjunk tovább nyelvben, dalban, gyerekben, művészetben. Dimény Zoltán polgármester beszédében a szülőfalu nevében emlékezett a százhatvan évvel ezelőtt hősi halált halt őrnagyra. Dr. Gőgh Gábor budapesti hadtörténész, miután felidézte Háromszék önvédelmi harcát, az ágyúöntést és Gábor Áron alakját, az 1992. július 4-i szoboravatásról szólt, amikor — mint mondta — a berecki forradalmár szobrát egy másik forradalmár, Tőkés László püspök leplezte le. A hadtörténész — az ágyúöntő hős életének kiváló ismerője — beszéde végén könnyes szemmel térdelt le és csókolta meg jelképesen az anyaföldet, bocsánatot kért a székelységtől azért a gyalázatos december ötödikéért, és elrebegte a Magyar hiszekegyet: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ezt követően a Haszmann fivérek és a helybeli Bodó Csaba által faragott kopjafák előtt Gazda József ny. kovásznai tanár, művészettörténész Gyárfás Jenő festőművészről mondott laudációt, Bucs László kézdivásárhelyi nyugdíjas tisztviselő, Földi István keresztfia a Magyarországon élő Földi család nevében idézte fel Földi István író, tanár sokoldalú tevékenységét. Salamon Sombori Sándor sepsiszentgyörgyi tanárról, íróról Cserey Zoltán történész, a Székely Nemzeti Múzeum ny. főmunkatársa mondott laudációt. Ezután a három kopjafát a Tibád Sándor ny. tanár, alapítványi alelnök által felkért, hazai és külföldi személyiségekből álló csoportok leplezték le. A kopjafákat és az ünneplő tömeget Máthé Ferenc plébános és Raff Róbert tiszteletes áldotta meg. A hagyományőrzők a kopjafáknál is díszőrséget álltak. A megemlékező rendezvényen közreműködött a Comenius Iskola énekkara Khell Gabriella karnagy vezetésével, berecki középiskolások szavalataikkal tették ünnepélyesebbé a nem mindennapos eseményt, Majlát Attila énekes pedig egy régi csángómagyar népdalt adott elő. A kétórás ünnepség koszorúzással, a magyar himnusz közös eléneklésével fejeződött be.

Nincsenek megjegyzések: